پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه نهاد توسعه محله فوتبال

پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه نهاد توسعه محله فوتبال

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی سرپرست مدیریت بازآفرینی شهری و مسکن گفت : پروژه نهاد توسعه محله فوتبال از جمله پروژه های پایلوت در کشور به منظور هم افزائی مادی و معنوی برای مشارکت هرچه بیشتر مردم ساکن در محله فوتبال می باشد بطوریکه تعداد قابل توجهی از نهادهای مردمی و شهرداری اراک در حال سازماندهی عمران و بهسازی محله فوتبال می باشند .

موزونی افزود: این نهاد پس از راه اندازی تلاش می کند مشارکت تمامی ذینفعان و ذی نفوذان در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای توسعه محله را جذب نماید و اقداماتی از قبیل شامل ابعاد مختلف زندگی شهری اعم از کالبدی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را پیگیری تا کاستی ها و چالش های پیش روی ارتقاء کیفیت زندگی در محله شناسایی و در جهت رفع آنها گام های موثری برداشته شود.

وی گفت: این پروژه دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است و با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیون تومان در حال اجراست.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات