کشف و ضبط  یک قبضه اسلحه ژ-س خور غیر مجاز در پارک ملی بمو در فارس

کشف و ضبط  یک قبضه اسلحه ژ-س خور غیر مجاز در پارک ملی بمو در فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات