پاکسازی منطقه طبیعت گردی دشتک  و مسیر حصار در استان فارس

پاکسازی منطقه طبیعت گردی دشتک  و مسیر حصار در استان فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات