تهیه و آماده سازی تابلوهای ممنوعیت ریختن زباله و نخاله های ساختمانی

تهیه و آماده سازی تابلوهای ممنوعیت ریختن زباله و نخاله های ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، تخلیه و ریختن هرگونه زباله ونخاله های ساختمانی از سوی متخلفان در حاشیه ، نزدیک شهرها و در مناطق مشخص نشده شهرداری تخلف بحساب می آید و با متخلفان برخورد قضایی می شود.

شهرداری طالقان جهت حفظ محیط زیست و زیبا سازی محیطی نسبت به جمع آوری  تمامی زباله ها و نخاله های ساختمانی در حاشیه مسیر های منتهی به شهر در قالب طرحی جهادی  اقدام نموده  و بعد از کسب مجوزات لازم از ارگان های ذیربط، مکانی برای تخلیه نخاله های ساختمانی مشخص خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات