کارگاه آموزشی آشنایی با استرس های شغلی و راه های کاهش استرس جهت پرسنل شهرداری برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با استرس های شغلی و راه های کاهش استرس جهت پرسنل شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بروجن: کارشناس HSE شهرداری گفت: با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت پرسنل به عنوان یک سرمایه با ارزش در محیط کار در خصوص ارتقاء سطح سلامت  و بهداشت کارکنان و استرس های شغلی و عوارض ناشی از آن ، کارگاه آموزشی آشنایی با استرس های شغلی و راه های کاهش استرس جهت پرسنل با حضور کارشناس ارشد روان شناسی بالینی برگزار شد .برزگر اضافه کرد :در این کارگاه آموزشی پرسنل با مباحث استرس ,اضطراب ,راه های شناسایی استرس وهمچنین روش های پیشگیری و درمان آشنا شدند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات