عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر

عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر

عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی سطح شهر

عملیات گسترده نخاله برداری و پاکسازی زمین های خالی..............

چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات