حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در نشست برنامه ریزی جشن بزرگ چله مهربانی (ویژه شب یلدا)

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در نشست برنامه ریزی جشن بزرگ چله مهربانی (ویژه شب یلدا)

به روایت تصویر ؛
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در نشست برنامه ریزی جشن بزرگ چله مهربانی (ویژه شب یلدا)
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت در نشست برنامه ریزی جشن بزرگ چله مهربانی (ویژه شب یلدا)
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات