ساماندهی مرکز دفع زباله جهت دفن بهداشتی و اصولی زباله
ساماندهی مرکز دفن ضایعات ونخاله های ساختمانی شهرداری نکا
پیگیری اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا
و....

ساماندهی مرکز دفع زباله جهت دفن بهداشتی و اصولی زباله ساماندهی مرکز دفن ضایعات ونخاله های ساختمانی شهرداری نکا پیگیری اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا و....

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات