به روز کردن پله های برقی شهر اراک

به روز کردن پله های برقی شهر اراک

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل شهری خبر داد: در ادامه سلسله اقدامات مربوط به اورهال پله های برقی شهر اراک، عملیات مربوط به اورهال انجام گردید و اقداماتی چون تعویض نیول چین های فرسوده، تعویض رولیک هندریل ها، تعویض ترانس و ترمز پله، تعویض استپ ها و شانگی های شکسته، روغن کاری رولیک ها و زنجیر استپ ها، تنظیم کلیه استپ ها و ... صورت گرفت.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات