برگزاری دوره آموزشی (( آشنایی با صورت وضعیت کارکردهای موقت و رسیدگی آنها))

برگزاری دوره آموزشی (( آشنایی با صورت وضعیت کارکردهای موقت و رسیدگی آنها))

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هدف از برگزاری این دوره آموزشی ارتقای سطح کیفی مهارت و دانش فنی کارشناسان دستگاههای اجرایی استان عنوان شده است  و طی ۲۶ ساعت در ۶ جلسه در حال برگزاری است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات