ضرورت تشکیل کتابخانه تخصصی مدیریت شهری در مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز

ضرورت تشکیل کتابخانه تخصصی مدیریت شهری در مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در اولین جلسه مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز به بررسی وضع موجود و جمع آوری و بهروز رسانی کلیه مطالعات مربوط به حوزه شهری تاکید کرد .

وی همچنین تشکیل کتابخانه تخصصی مدیریت شهری در مرکز پژوهش های شورا و شهرداری را ضروری دانست .

شهردار تبریز همچنین در ادامه افزود: فرآیند حمایت از طرح های مطالعاتی که در قالب سیاست های اجرایی چشم انداز شهرداری تبریز در افق زمانی ۱۳۹۸-۱۴۰۹مصوب شده، نیز مورد تاکید ما است .

شهین باهر همچنین در ادامه بر اولویت قرار دادن و اجرایی کردن طرح های مطالعاتی کاربردی در سطح شهر نیز تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات