بلوک فرش ۴۰هزار مترمربع از معابرسطح منطقه پنج

بلوک فرش ۴۰هزار مترمربع از معابرسطح منطقه پنج

مدیرمنطقه پنج شهرداری کاشان با بیان اینکه مقدارجدول گذاری انجام شده در۱۲ ماه اخیر ۱۶هزار مترطول بوده، تصریح کرد: بلوار قطب راوندی جنب منطقه پنج، بلوار قطب راوندی جنب ناحیه سه راوند تا میدان قطب،پارک آیت الله مدنی،پمپ بنزین قائم،انتهای بلوار صنعت،بلوار حرم،خیابان مهارت،شهرک صنایع راوند، بلوار زیتون،میدان پلیس، بلوار پرستار، میدان طاهر آباد، میدان حضرت معصومه س، دانشگاه آزاد، پل دفاع مقدس، در این مدت جدول گذاری شده است.

وی با اشاره به لزوم بلوک فرش معابر افزود:طی این مدت ۴۰هزارمترمربع ازمعابرسطح منطقه پنج بلوک فرش گردید،میدان پلیس، دو طرف بلوار قطب راوندی جنب منطقه پنج تا پل دفاع مقدس، دیبا ۱۱ودیبا ۱۲ و دیبا ۱۰، دوطرف بلوار قطب راوندی از روبروی ناحیه سه راوند تا میدان قطب راوندی،محوطه جلوی دانشگاه شهید رجایی،خیابان مهارت،پمپ بنزین راوند، پارک آیت الله مدنی، صنایع راوند،از جمله معابری است که طی مدت دوازده ماه گذشته عملیات بلوک فرش در سطح منطقه انجام شده است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات