اثبات بکارگیری پژوهش در کنار اجرا در شورای پنجم

اثبات بکارگیری پژوهش در کنار اجرا در شورای پنجم

اثبات بکارگیری پژوهش در کنار اجرا در شورای پنجم

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شورای پنجم اثبات کرد می تواند پژوهش را در کنار اجرا بکارگیری کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حسینی پویا با بیان این مطلب در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری بیان کرد: شورای پنجم اثبات کرد میتواند پژوهش را در کنار اجرا به کار گیرد. بر این اساس تغییر رویکردی اساسی در کمیسیون ها ایجاد شد تا کمیسیون ها به جای کار تخصصی صرف، به کار تخصصی پژوهشی روی آورند.
وی اظهار کرد: از این رو در تدوین منشور حقوق شهروندی، شهر دوستدار کودک، شهر دوستدار معلولان و... کارهای پژوهشی عمیقی انجام شد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: تاکنون ۳ همایش حقوق شهروندی برگزار شده و موضوعات به صورت تخصصی دنبال شده است.
حسینی پویا بیان کرد: همچنین پیرامون معضل کودک آزاری نیز تحقیقات مفصلی صورت گرفت و نتایج پژوهش ها در روزنامه منتشر شد و به زودی نیز در قالب کتابچه منتشر میشود.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه پژوهش باید در خدمت شورا و شهرداری قرار گیرد، گفت: پژوهش هدف نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت بهینه شهر است.
حسینی پویا مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر را مغز متفکر شورا خواند و اظهار کرد: این مرکز مشکلات جامعه را شناسایی کرده و برای رفع آنها به شورا پیشنهادات ارایه می دهد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: پژوهش باید نتایج ملموس برای مردم به همراه داشته باشد.
حسینی پویا سامانه شورایاوران را ضرورت شهر هوشمند خواند و گفت: باید مردم به این سامانه اعتماد کنند و به این سامانه به عنوان کار تشریفاتی ننگرند. بلکه باید سامانه سهل الوصول در اختیار مردم قرار گیرد و حلقه واسط ارتباط شهروندان و مدیریت شهری باشد.
نجمه کیشی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات