ادامه روند عملیات توزیع آسفالت در برخی مناطق سطح شهر

ادامه روند عملیات توزیع آسفالت در برخی مناطق سطح شهر

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، اکیپ دستی پخش و توزیع آسفالت شهرداری اراک، در ادامه فعالیت خود برای بهسازی معابر شهری، قنات ناصری واقع در منطقه یک، میدان ولیعصر(عج) و کوچه شکرایی واقع در منطقه دو، بلوار الغدیر سنجان واقع در منطقه سه، شهرک پردیس دو و قسمتی از خیابان قایم مقام فراهانی واقع در منطقه چهار ، شهرک قایم و خیابان حاج باشی واقع در منطقه پنج و خیابان حصار ادامه ترانشه های برق واقع در منطقه بافت تاریخی اراک را لکه گیری و آسفالت نمودند. :
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات