مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از منازل خسارت دیده در مسجد سلیمان بازدید کرد

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از منازل خسارت دیده در مسجد سلیمان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان مدیر کل مدیریت بحران استان از منازل آسیب دیده ناشی از بارندگی در مسجد سلیمان  بازدید کرد.

وی در این سفر از منازل مناطق هشت بنگله، مال جانکی، بازار چشمه علی، مال موری و مال شنبه بازدید کرد و دستور جابجایی منازل د رمعرض خطر را صاد رکرد همچنین مقرر شد منازل آسیب دیده بازسازی گردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات