جلسه ساماندهی وتبادل نظردر مورد گلزار شهدا وآرامستان شهر

جلسه ساماندهی وتبادل نظردر مورد گلزار شهدا وآرامستان شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات