بررسی سه دستور جلسه در شورای اسلامی شهرستان تبریز

بررسی سه دستور جلسه در شورای اسلامی شهرستان تبریز

دراین جلسه موضوعات مرتبط با جلسه گذشته شورای اسلامی شهرستان ها مورد بررسی قرار گرفت.
نخستین دستور جلسه مورد بررسی، پیگیری وضعیت فاضلاب شهرستان باسمنج بود که پس از ارائه نکته نظرات توسط عضو شورای اسلامی باسمنج مقرر شد که طی روزهای آتی جلسه ای با نماینده فرمانداری و آب و فاضلاب و اعضا شورای باسمنج برگزار شود.
دومین موضوع در جلسه شورای اسلامی شهرستان تبریز در خصوص پل خروجی همسطح شهر سردرود بود که بنا بر گزارش رییس شورای اسلامی شهرستان سردرود این موضوع به نتیجه ی قطعی نرسیده است.
آخرین موضوع مورد بررسی در این جلسه در خصوص انتقال پلیس راه خسروشاه با توجه به تغییرات معاون فنی و استانداری این موضوع نیز  با وجود تعبیه شدن مکان جدید برای انتقال پلیس راه به دلیل همکاری نکردن این مجموعه بی نتیجه باقی مانده است.
در این خصوص نیز مقرر شد طی جلسه ای با استاندار آذربایجان شرقی و معاونت فنی و عمرانی استانداری برای برون رفت از این مشکل راهکاری اتخاذ شود.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر تبریز

    منبع خبر

    شورای شهر تبریز

    شورای شهر تبریز یک شورای شهر در شهر تبریز می باشد

      نظرات