حوزه مدیریت بحران باید مشارکت و همراهی مردم را جلب کند

حوزه مدیریت بحران باید مشارکت و همراهی مردم را جلب کند

حوزه مدیریت بحران باید مشارکت و همراهی مردم را جلب کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، بتول گندمی در جلسه کارگروه ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر مشهد که با محوریت بررسی برنامه عملیاتی ۹۷- ۱۴۰۰ حوزه مدیریت بحران شهرداری برگزار شد، با اشاره به الزامات و ضروریاتی که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد، اظهارکرد: در کشور زلزله خیزی همچون ژاپن نیز با رویکرد آموزش شهروندان و ساماندهی گروه ها برای ورود در زمان بحران  اتفاقات بسیار خوبی در حوزه مدیریت زمان و مقابله سریع با  بحرانی افتاده است و باید حضور مردم جدی گرفته شود

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر مشهد آن چنان که به ساخت سوله های بحران توجه می شود، به موضوع مهم نیروی انسانی آموزش دیده برای مواقع بحرانی توجه نمی شود و باید این موضوع نیز مورد اهتمام  قرار گیرد. در حال حاضر بیش از هفت هزار نیروی آموزش دیده در این حوزه داریم که در مواقع بحرانی پیش از همه در صحنه حضور خواهند داشت.

وی با بیان این که یکی از دغدغه های شورای پنجم، تعیین تکلیف وضعیت فعلی مدیریت بحران در شهرداری مشهد است، متذکرشد: این بحث باید در معاونت برنامه ریزی شهرداری مشهد مورد بازنگری و تعیین تکلیف نهایی شود چرا که یک گروه را  برای اجرای مصوبات مرتبط با بحران قبول نداریم و باید به صورت کلان تر این موضوع دیده شود.

گندمی با اشاره به تجربه تهران در ایجاد سازمانی با عنوان مدیریت بحران، اضافه کرد: می توان از این تجربه در مشهد نیز استفاده کرد چرا که اقدامات و ظرفیت نیروی انسانی آموزش دیده شده در طول سال های اخیر برای این موضوع شاید بیشتر از پایتخت نیز باشد.

وی همچنین به برنامه عملیاتی ۹۷- ۱۴۰۰ حوزه مدیریت بحران شهرداری مشهد اشاره کرد و گفت: طرحها و پروژ ه های  این برنامه در هشت ردیف ارائه شده است و در صورت متمرکز شدن کارها با محوریت شهرداری اتفاقات مبارکی را می تواند در این حوزه رقم بزند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر لزوم استفاده از اعتبارات و سرفصل های بو     دجه ملی و استانی  مرتبط با این هشت ردیف عنوان کرد: باید در این راستا از ظرفیت سوله های ورزشی نیز استفاده و در ساخت پراکنش آن ها در نقاط مختلف شهر دقت بیشتری انجام دهیم.

وی از کمبود سوله های بحران در برخی از مناطق شهرداری مشهد مانند مناطق ۸ و ۱۱ و ثامن خبر داد و تاکید کرد: باید در مکان هایی که دارای بافت های ناکارآمد و فرسوده هستند را در الویت   احداث سوله های بحران قرار داد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر مشهد

    منبع خبر

    شورای شهر مشهد

    شورای شهر مشهد یک شورای شهر در شهر مشهد می باشد

      نظرات