بازدید میدانی بمنظور بررسی مشکلات طرح جامع و تفصیلی

بازدید میدانی بمنظور بررسی مشکلات طرح جامع و تفصیلی

shahrsazi tarh jame@ (۸)

shahrsazi tarh jame@ (۲)

shahrsazi tarh jame@ (۴)

shahrsazi tarh jame@ (۵)

shahrsazi tarh jame@ (۶)

shahrsazi tarh jame@ (۷)

shahrsazi tarh jame@ (۹)

shahrsazi tarh jame@ (۱۰)

shahrsazi tarh jame@ (۱)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری باغ ملک

    منبع خبر

    شهرداری باغ ملک

    شهرداری باغ ملک یک شهرداری در شهر باغ ملک می باشد

      نظرات