جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری

جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری

جلسه شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری با حضور آقای زارع زاده رئیس محترم شورای اسلامی شهر و مهندس نصرتی شهردار محترم و مسئولین واحدهای شهرداری در زور پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ برگزار گردید. see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات