ضرورت تامین میدل باس های شهری برای حمل و نقل در معابر پرتردد

ضرورت تامین میدل باس های شهری برای حمل و نقل در معابر پرتردد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات