پیگیری جهت تاسیس کلینیک درمانی ویژه پرسنل شهرداری اراک

پیگیری جهت تاسیس کلینیک درمانی ویژه پرسنل شهرداری اراک

در جلسه شورای عالی حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار شهرداری اراک که با حضور طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری،سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر،مهندس مرادی سرپرست معاونت خدمات شهری، تکلو مسوول ایمنی و بهداشت شهرداری، مسوول رابطین hse سازمان ها و مناطق برگزار شد، موضوع تاسیس کلینیک درمانی ویژه پرسنل شهرداری مطرح شد و در این خصوص بحث و بررسی لازم صورت گرفت.
طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر اراک در جلسه قول مساعد داد که موضوع تاسیس کلینیک درمانی ویژه پرسنل شهرداری در کمیسیون مطرح و با حضور اعضای شورای شهر موضوع بررسی و در نهایت به صحن رسمی ارجاع داده شود.
مهندس مرادی سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اراک پیگیری جهت تاسیس کلیینک درمانی ویژه پرسنل شهرداری را اقدامی مفید و ارزشمند به جهت افزایش سطح خدمات رفاهی پرسنل عنوان کرد و گفت: امید است که با پیگیری این موضوع در شورای شهر،شاهد انجام یک کار ماندگار در شورای دوره پنجم شهر اراک باشیم
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات