بازدید زمین شناسی از گسله فعال شمال زنجان و پهنه تاثیر آن در گستره شهری زنجان

بازدید زمین شناسی از گسله فعال شمال زنجان و پهنه تاثیر آن در گستره شهری زنجان

به اطلاع می رساند که بازدیدی یک روزه با عنوان " بازدید زمین شناسی از گسله فعال شمال زنجان و پهنه تاثیر آن در گستره شهری زنجان" در روز پنجشنبه مورخ ۲۲/۹/۹۷ انجام خواهد شد. به دلیل محدودیت ظرفیت علاقه مندان میتوانند فقط از طریق ثبت نام در کارتابل اعضاء اقدام فرمایند. "
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات