بازدید مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان گلستان از ۲ پروژه مهم در شهرستان مراوه تپه

بازدید مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان گلستان از ۲ پروژه مهم در شهرستان مراوه تپه

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان که باتفاق معاونین پشتیبانی و عمران روستایی به منظور شرکت در جلسه شورای هماعهنگی و برنامه ریزی اقتصادی بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه به این شهر سفر کرده بودند، از سایت مورد نظر جهت جابجایی روستاهای واقع در محدوده سد چایلی بر اساس تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن استان و شرکت آب منطقه ای و همچنین محل احداث پروژه مسکونی ۲۱۰ واحدی مشارکتی بنیاد مسکن استان با اداره کل امور عشایری که از سوی اداره کل امور عشایری استان به بنیاد مسکن پیشنهاد شده و در مرحله مذاکره می باشد که در صورت عقد تفاهم نامه، کلنگ عملیات اجرایی آن در ۲۲ بهمن ماه سالجاری به زمین زده خواهد شد. روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات