اجرای دو فقره حکم قضایی قلع و قمع

اجرای دو فقره حکم قضایی قلع و قمع

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ، به همت یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به منظور اجرای ۲ فقره حکم قضایی ، ۱۴ قطعه تصرفی در اراضی ملی پردیس قلع و قمع و رفع تصرف شد.

لازم به ذکر است طی اجرای این دو حکم ۱۵ هزار متر مربع از ااضی ملی آزاد سازی شده است که ارزش بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال داشته که این اراضی به منابع ملی عودت داده شده است.

همچنین در اجرای این دو فقره حکم ، ۲ حلقه چاه آبی غیر مجاز نیز مسدود شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات