برگزاری کمیته سرمایه انسانی اداره کل

برگزاری کمیته سرمایه انسانی اداره کل

در این جلسه در خصوص موضوعات مربوط به آموزش کارکنان و انتصابات روسای اداری بحث و بررسی شده و موارد لازم به تصویب رسید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات