آئین بزرگداشت روز جهانی خاک با ایراد سخنرانی دکتر جزینی زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان هم اکنون درحال برگزاری می باشد

آئین بزرگداشت روز جهانی خاک با ایراد سخنرانی دکتر جزینی زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان هم اکنون درحال برگزاری می باشد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات