تعویق فرآیند جذب مدرس آموزشی

تعویق فرآیند جذب مدرس آموزشی

تعویق فرآیند جذب مدرس آموزشی


با عنایت به بازنگری سرفصل محتوای دوره های آموزشی ورود به حرفه و ارتقا پایه مهندسین توسط دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون آموزش، پژوهش و آزمون و انتشارات شورای مرکزی به اطلاع می رساند: فرآیند جذب مدرس آموزشی پس از دریافت مدارک متقاضیان به تعویق افتاده و پس از بازنگری دوره های آموزشی جدید، فراخوان تکمیلی جذب مدرس متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات