طرح های فضای سبز در فصل خواب درختان

طرح های فضای سبز در فصل خواب درختان

معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد گفت: برخی پروژه های عمرانی همچون ساماندهی بلوار جانبازان و بهسازی خیابان منتظری مرکزی در این فصل سال شروع شده اند تا با توجه به شرایط خواب درختان متعدد موجود در حریم طرح ها، کمترین مشکل برای این داشته های ارزشمند فضای سبز به وجود بیاید.


سهراب بیگدلی در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری بیان داشت: با توجه به اجرای کانال دفع آب های سطحی در پروژه خیابان منتظری و با وجود تمامی پیش بینی های صورت گرفته، امکان وارد آمدن ضربات ناخواسته ای به ریشه درختان وجود دارد ولی شرایط خواب درختان میزان تاثیر گذاری این موارد را بسیار کاهش خواهد داد.
بیگدلی اضافه کرد: در طرح هایی مانند ساماندهی بلوار جانبازان نیز که در پاره ای موارد بایستی جابه جایی درختان کوچک را داشته باشیم، شرایط طبیعی درختان در این ایام بهترین فرصت برای زنده نگه داشتن آن ها در مکان جدید خواهد بود.

معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد همچنین از برنامه ریزی صورت گرفته برای کاشت درختان جابه جا شده در بلوار انقلاب منطقه چهار سخن گفت و خاطر نشان کرد:چندین سال از آخرین تقویت اصولی درختان معابر اصلی شهر با استفاده از کودهای ترکیبی { کود کمپوست + کودحیوانی پوسیده + خاک برگ پوسیده و انواع کود شیمیایی (اوره، سولفات آمونیوم و ...)}و به همین دلیل طی روزهای اخیر اجرای چال کود در اطراف محیط ریشه درختان در خیابان هایی مانند امام خمینی، قدس و شیخ بهایی نیز شروع شده است.


واکاری و درخت کاری در سطح شهر و کلیه مناطق ، اانتقال برگهای پاییزی به خزانه برای درست کردن کود در این فصل کاشت نهالهای جدید در سطح شهر با نهال درخت و درختچه هایی نظیر : توت ، زیتون تلخ، زیتون خوراکی، افرا، سروخزنده ، نسترن ، ۱۱۰۰۰جعبه بنفشه، همیشه بهار، گل میمون و ... ، ایجاد کمربندهای سبز در اطراف شهر ، شروع هرس درختان و ... نیز مواردی بودند که معاون خدمات شهری به آن اشاره نمود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نجف آباد

  منبع خبر

  شهرداری نجف آباد

  شهرداری نجف آباد

  شهرداری نجف آباد یک شهرداری در شهر نجف آباد می باشد

   نظرات