برنامه میان مدت ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ شهرداری مشهد تصویب شد / نامگذاری خیام ...

برنامه میان مدت ۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ شهرداری مشهد تصویب شد / نامگذاری خیام ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات