اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه شبکه جداسازی آب شرب از آب  ...

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ادامه شبکه جداسازی آب شرب از آب ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

    منبع خبر

    شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

      نظرات