بازدید ۶ ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر

بازدید ۶ ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر

بازدید ۶ ساعته شهردار خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر

شهردار خرمشهر از صبح روز یکشنبه ۱۸ آذرماه طی بازدید میدانی .............

دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات