۱۲۶ متکدی در ۸ ماه گذشته ساماندهی شدند

۱۲۶ متکدی در ۸ ماه گذشته ساماندهی شدند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات