دیدار مدیرکل و سرپرست معاونت بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی با آیت الله   یعقوبی امام جمعه شهر بجنورد در خصوص...

دیدار مدیرکل و سرپرست معاونت بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی با آیت الله یعقوبی امام جمعه شهر بجنورد در خصوص...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات