بازدید از سایت پیشنهادی امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

بازدید از سایت پیشنهادی امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ، در مورخ ۹۷/۹/۱۸ دکتر کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به همراه برخی از مسئولین ارشد استانی، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان از سایت پیشنهادی امحاء پسماندهای صنعتی و ویژه در منطقه حلقه دره بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات