تشکیل اولین کمیته تخصصی فرهنگی، اجتماعی آموزشی و پژوهشی ستاد حفاظت و احیای تالاب های استان فارس

تشکیل اولین کمیته تخصصی فرهنگی، اجتماعی آموزشی و پژوهشی ستاد حفاظت و احیای تالاب های استان فارس

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات