جلسه سلامت اداری در اداره کل محیط زیست کرمانشاه برگزار شد

جلسه سلامت اداری در اداره کل محیط زیست کرمانشاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه جلسه سلامت اداری با حضور مدیر کل و اعضاء آن در محل دفتر مدیر کل تشکیل شد.

در این نشست در خصوص رسیدگی به شکایات و حل مشکلات بحث و تبادل نظر شد.لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات