۱۵۰ نفراز رانندگان حمل و نقل بار درون شهری وحومه آموزش اطفائیه رافرا گرفتند

۱۵۰ نفراز رانندگان حمل و نقل بار درون شهری وحومه آموزش اطفائیه رافرا گرفتند

محمد مسعود چایچی افزود:دراین دوره فرهنگ ترافیکی،معرفی خاموش کننده های دستی آتش نشانی ونحوه استفاده ازآن،خطرات مایعات قابل اشتعال،خطرات خودروهای دوگانه سوز،سیستم برق خودرو وخطرات آن، وظایف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، نحوه مبارزه با حریق درخودرو به صورت تئوری به ۱۵۰ نفر ازرانندگان آموزش داده شد.

وی با تاکید براینکه برخی از شهروندان از نحوه استفاده ازوسایل وامکانات اطفاء حریق آگاهی کامل ندارند،گفت:آموزش‌ها باعث کاهش سطح خسارت‌ها درحوادث احتمالی می‌شود.

وی با اشاره به طرح " هرشهروند،یک آتش نشان"تصریح کرد: شهروندان می‌توانند با ارسال مشخصات خود شامل نام ونام خانوادگی، تاریخ تولد،میزان تحصیلات،شغل و شماره تماس،به سامانه پیامکی سازمان شماره ۱۰۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰،مشارکت خود را در این طرح اعلام کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کاشان

  منبع خبر

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان

  شهرداری کاشان یک شهرداری در شهر کاشان می باشد

   نظرات