مسئول روابط عمومی شهرداری طالقان منصوب شد

مسئول روابط عمومی شهرداری طالقان منصوب شد

با حکمی از سوی شهردار طالقان مهندس باریکانی به عنوان مسئول روابط عمومی شهرداری طالقان منصوب شد.

همچنین از زحمات آقای سجاد سلیمانی قدردانی گردید و ایشان نیز به عنوان مسئول آتش نشانی طالقان منصوب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات