نشست بررسی و رفع مشکلات پروژه های عمرانی شهرداری شهرکرد برگزار شد

نشست بررسی و رفع مشکلات پروژه های عمرانی شهرداری شهرکرد برگزار شد

در این نشست معاون امور زیر بنایی و حمل و نقل این شهرداری نسبت به لزوم تشکیل جلسات هماهنگی امور عمرانی شهرداری جهت همفکری و کمک به انجام مشکلات و معضلات شهروندان در نواحی چهارگانه و سازمانهای تابعه تاکید کرد.
در این نشست مقرر گردید واحد ترافیک کلیه پروژه های عمرانی مربوطه به رفع گره های ترافیکی ، اصلاح هندسی تقاطع ها ، پهلو گیر های اتوبوس و پروژه مربوط به آن حوزه را جهت انعکاس در بودجه عمرانی سال ۹۸  نماید.
همچنین مقرر شد، ناحیه ۴ شهرداری موارد مورد نیاز رفع اشکلات معابر و علائم ترافیکی مورد نیاز در سطح ناحیه از قبیل تهیه و نصب پل هوایی عابر پیاده را بررسی و در بودجه سال آینده پیش بینی نماید و همچنین از طریق  باز آفرینی شهری پیگیری به عمل آید.
مقرر گردید فراخوان مطالعات طرح جامع ترافیک تا روز دوشنبه هفته آینده مورخ ۱۹/۹/۹۷ تهیه گردد.
مقرر شد مسئولین نواحی چهار گانه کلیه معابر اصلی و پیاده رو هایی را که نیاز به مرمت دارند لیست نموده تا نسبت به عقد قرارداد با پیمانکار مرمت اقدام گردد.
همچنین مقرر گردید پیمانکار مسیل شوره بومی نسبت به اصلاح دریچه های ورودی به مسیل شوره بومی اقدام و همچنین آب نما کوچه بن بست در محل اجرای پروژه را  اقدام نماید.
مقررگردید سازمان سیما ، منظر و فضای سبز و مسئول زیر سازی و مسئول محترم شهرداری ناحیه ۳ با هماهنگی واحد ترافیک نسبت به تخریب سنگ های ریزشی و در صورت امکان تراس بندی دیواره پارک جنب میدان مادر اقدام نمایند. همچنین دیوار سنگی محیطی پارک مذکور در قسمت های تخریب شده از طرف مسئول ناحیه جهت ترمیم پیگیری گردد.
مقررگردید مسئول محترم زیر سازی و مسئول محترم ناحیه ۳ نسبت به رفع ایرادهای ریزش سنگ میدان مادر اقدام نمایند.
مقرر گردید از طریق مدیر پروژه بازدیدی از پروژه محوطه سازی روبروی دانشگاه شهرکرد با حضور مدیر عامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز و مسئول زیر سازی جهت خاک برداری و خاکریزی  فضاهای سبز تصمیم گیری شود.
مقرر گردید مسئول محترم ترافیک نسبت به نصب علائم ترافیکی تقاطع رودکی و  باباولی اقدام نماید.
مقرر شد جهت تامین روشنایی زیر گذر مهدیه با هماهنگی مسئول ناحیه ۴ اقدام لازم صورت پذیرد.
مقرر گردید مسئول ناحیه ۴ و  مسئول کارخانه آسفالت نقشه های UTM محل های مورد نیاز جهت اجرای آسفالت را به قسمت باز آفرینی و اداره کل راه شهر سازی جهت تامین قیر رایگان پیگیری نماید.
مقرر گردید برآورد و کارشناسی مجدد جهت قرارداد آینده مرکز معاینه فنی توسط واحد ترافیک انجام تا پس از پایان قرارداد وقفه ای در روند انجام خدمات صورت نپذیرد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شهرکرد

  منبع خبر

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد

  شهرداری شهرکرد یک شهرداری در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات