فراخوان برگزاری جشنواره های پژوهشگر و پروپزال برتر توسط اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت

به اطلاع می رساند اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت در نظر دارد جشنواره «پژوهشگر برترکارکنان شهرداری رشت۱۳۹۷۶-۱۳۹۶» و همچنین جشنواره «پروپزال برترکارکنان شهرداری رشت در سال ۱۳۹۷» شهرداری رشت در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ را برگزار نماید. لذا از کلیه کارکنان متقاضی شرکت در این جشنواره دعوت می‌نماید طبق شیوه نامه و فرم های ذیل در خصوص این جشنواره، آثار مطالعاتی و پژوهشی خود را حداکثر تا ۱۳۹۷/۹/۲۴ به اداره مطالعات و پژوهش مدیریت نوسازی و تحول اداری  شهرداری رشت تحویل نمایند.

شایان ذکر است جوایز این مسابقه برای پژوهشگران برتر به شرح ذیل می باشد:

پژوهشگر برتر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال

پروپزال برتر۱۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال

" قابل توجه همکاران محترم شهرداری رشت که متقاضی شرکت در «جشنواره پروپزال برتر» کارکنان شهرداری رشت در سال ۱۳۹۷ هستند می رساند که نیازی به تایید پروپزال های ارسالی توسط نهاد یا دستگاه خاصی نمی باشد و پروپزال های ارسالی می بایست تاکنون توسط هیچ نهاد یا مرکز علمی -دانشگاهی مورد پذیرش و حمایت قرار نگرفته و برای نخستین بار در این جشنواره ارائه گردند"

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات