در راستای اولویت بندی توسعه شهری و اهمیت کنترل ترافیک اولین جلسه جهت توافق با مالکین مسیر سی متری دعوت به عمل آمد.

در راستای اولویت بندی توسعه شهری و اهمیت کنترل ترافیک اولین جلسه جهت توافق با مالکین مسیر سی متری دعوت به عمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نکا

    منبع خبر

    شهرداری نکا

    شهرداری نکا یک شهرداری در شهر نکا می باشد

      نظرات