برگزاری جلسه کمیته تسهیل به منظور تسریع در امور شهروندان در منطقه چها...

برگزاری جلسه کمیته تسهیل به منظور تسریع در امور شهروندان در منطقه چها...

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، پیرو جلسات کمیته تسهیل که به منظور تسریع در امور شهروندان بتشکیل می شود ، روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه، جلسه مذکور با حضور سرپرست شهرداری اراک در ساختمان اداری منطقه چهار برگزار گردید.
در این جلسه کار بررسی و رسیدگی به پرونده های مربوطه به منظور اتخاذ تدابیر لازم از حیث جنبه های فنی و شهرسازی و حقوقی، جهت رعایت حقوق شهروندی و البته صرفه و صلاح شهرداری با حضور نادری نایب رییس شورای اسلامی شهر ، قاسمی مدیر منطقه ، ستوده نیا معاون معماری و شهرسازی ، عشق الهی مدیر اداره حقوقی و آزاد مدیر اداره حراست دنبال گردید و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطرحه تصمیمات لازم از سوی اعضای کمیته اتخاذ گردید.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات