دوره آموزشی ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریسک زلزله در اصفهان

دوره آموزشی ارزیابی لرزه خیزی یکسال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریسک زلزله در اصفهان

برگزاری دوره آموزشی ارزیابی لرزه خیزی یک سال اخیر ایران با نگاه ویژه به ریسک زلزله در استان اصفهان

۲۴ آذر ۹۷

ساعت ۱۰

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات