با بهره برداری از محور درگز-کبکان-دوغایی فاصله درگز –قوچان ۶۰ کیلومتر کاهش می یابد

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، محمد پارسا در خصوص وضعیت محور جدید درگز-کبکان–دوغایی گفت: این محور از درگز آغاز و پس از عبور از ارتفاعات ا... اکبر و روستای خادمانلو در سه راهی دوغایی به محور اصلی مشهد – قوچان متصل می شود.
وی گفت: با ساخت این مسیر جدید، فاصله درگز – قوچان ۶۰ کیلومتر نسبت به مسیر فعلی کوتاهتر می شود که با توجه به کوهستانی بودن منطقه و نظر به اینکه برای عبور از ارتفاعات ا... اکبر نیاز به حفر سه دستگاه تونل به طول ۴۰۷۰ متر می باشد، جهت ساخت و بهره برداری از محور فوق نیاز به اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان می باشد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در تشریح اقدامات انجام شده در این محور اظهار داشت: در قطعه اول عملیات اجرایی از شهر درگز به طول ۱۵ کیلومتر آغاز  شده است و تا سه راهی چاپشلو زیرسازی، آسفالت آن به طول ۵/۷ کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفته است و از سه راهی چاپشلو تا سه راهی داغدار عملیات زیرسازی به اتمام رسیده و بزودی شاهد اجرای آسفالت آن خواهیم بود .
وی با اشاره به اینکه طول قطعه دوم ۱۵ کیلومتر بوده که  از ارتفاعات ا... اکبر عبور می نماید و در این قطعه سه دستگاه تونل وجود دارد که بزرگترین آن ۳۷۷۰ متر می باشد، تصریح کرد: در این قطعه حفاری ۹۰۰ متر از تونل ا... اکبر و عملیات زیرسازی قسمتی از مسیر اجرا شده است؛ همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت راه دسترسی به تونل که در مسیر راه روستایی امامقلی – خادمانلو می باشد آغاز گردیده  و در حال حاضر پیمانکار مشغول زیرسازی و آسفالت محور می باشد که ۴ کیلومتر آن آسفالت و مورد بهره برداری قرار گرفته است و با اتمام این قسمت ضمن دسترسی مناسب به محل تونل، روستاهای زیادی از نعمت آسفالت برخوردار خواهند شد.
وی در ادامه گفت: به منظور بررسی وضعیت اجرایی پروژه ها و تسریع در انجام عملیات  فوق، جلسه ای در مورخ۱۰ آذرماه ۹۷ در دفتر مدیرکل راه و شهرسازی با حضور پیمانکاران و مشاورین برگزار شد که در این جلسه تصمیمات خوبی گرفته شد و پیرو آن نیز جلسه ای در مورخ ۱۳ آذرماه ۹۷ با حضور نماینده محترم شهرستان و نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی در دفتر وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار شد و دستورات لازم از طرف مقام عالی وزارت به معاونین ذیربط صادر شد. همچنین جلسه ای در مورخ ۱۸ آذرماه ۹۷ با حضور فرماندار محترم شهرستان درگز در دفتر معاونت محترم مهندسی و ساخت  اداره کل راه و شهرسازی تشکیل و مشکلات پروژه های شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری های انجام شده و تخصیص اعتبار لازم شاهد تکمیل و بهره برداری پروژه های عمرانی در شهرستان درگز باشیم.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات