دیدار مدیرکل راه و شهرسازی و معاون توسعه مدیریت و منابع با رییس سازمان برنامه و بودجه استان به مناسبت تبریک انتصاب و پیگ...

دیدار مدیرکل راه و شهرسازی و معاون توسعه مدیریت و منابع با رییس سازمان برنامه و بودجه استان به مناسبت تبریک انتصاب و پیگ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات