ششمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

ششمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات

ششمین جلسه هیات مدیره سازمان برگزار شد + مصوبات


ششمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

مراسم تقدیر از زحمات هیات رئیسه سال سوم دوره هفتم در حضور آقای مهندس نظری مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان، آقای مهندس ثباتی معاونت محترم بازآفرینی شهری و مسکن، آقای مهندس موتمنی رئیس محترم اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان و جناب آقای حسینی مدیر محترم روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران برگزار شد.

۱-موضوع انتخاب بازرسان با معرفی هشت نفر از مهندسان به مجمع عمومی طرح و آقایان مهندسین محمد هاشم اسلامیان، محمدعلی قاسمیان، ذبیح اله تیمورزاده، علی توکل، شکراله بور، مجتبی کمالی، رامین فرشیدفر و محمد خوشتراش حائز بالاترین آرا شدند.

۲-پیشنهادات کمیسیون مجریان و نامه کمیسیون بابت ارائه گزارشات مرحله ای توسط مجریان طرح شد. مقرر شد بررسی آزادسازی در ۷۵ درصد با شرط ارائه کلیه گزارشات مطابق رویه انجام پذیرد و در غیر اینصورت آزادسازی ، در پیشرفت کامل ۱۰۰ درصد قابل بررسی خواهد بود.

۳-موضوع برگزاری کارگاه تخصصی برق و معماری در چارچوب بودجه سازمان مورد موافقت قرار گرفت.

۴-با توجه به الزام اخذ مجری در گروه ساختمانی " ب"، ارائه خدمات آزمایشگاه بتن اجباری می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات