کلیات سند آمایش سرزمین و محیط زیست استان تصویب شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، اظهار داشت: تدوین سند آمایش استان از سال ۸۰ آغاز شده و ۴.۵ سال است که قرارداد آن منعقد شده است، بنابراین لازم بود طی این سال‌های این موضوع منتج به نتیجه می‌شد. وی افزود: از مشاور این سند تقاضا می‌شود بر روی بحث‌های سرزمین پاک، محیط‌زیست، سیمای فضایی استان و ... تجدید نظر انجام دهد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان نیز گفت: مطالعات این فرآیند تعاملی، با مشارکت حداکثری دستگاه‌ها، تشکل‌ها و کنش‌گران توسعه استان به سرانجام رسید و چهارمحال و بختیاری بیشترین حد از مطالعات و تعامل را مشاهده کرد. شجاعی خاطرنشان کرد: طی یک ماه گذشته طرح در قالب دو بخش و هشت فصل تکمیل و بارگذاری شد. وی یادآور شد: مطالعات طرح بسته نخواهد شد و تا سال‌های آتی با توجه به این‌که امکان دارد سیاست‌های کلی کشور تغییر یابد قابلیت بازبینی، اصلاح و به روزرسانی را خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در این رابطه اظهار داشت: سند آمایش سرزمین دارای سه برش ملی، منطقه ای و استانی در مرحله مطالعات و تدوین طرح بود که پس ازتکمیل در سطح منطقه ای و ملی به مرحله اجرا گذاشته می شود و تدوین سند این استان با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته است. احمدی با اشاره به اهمیت سند آمایش سرزمین در توسعه گفت: این سند پایه ای برای برنامه ها و طرح های مطالعاتی استان ها و در سطح کلان ملی قرار می گیرد. احمدی افزود: سند آمایش سرزمین بستر مناسبی را برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراهم می‌کند و این سند به عنوان سند بالادستی، الگوی تهیه و تدوین برنامه های توسعه پنج ساله و سایر برنامه های توسعه ای کشور به شمار می رود.

احمدی در پایان تصریح کرد: طرح آمایش سرزمین با بررسی دقیق مزیت‌ها، ظرفیت‌ها، موانع و فرصت‌ها پیش‌نگاره‌ای دقیق از وضعیت فعلی تمام محور‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک استان پیش رو نهاده و برنامه‌ریزی دقیق علمی بر مبنای آن را محقق می‌سازد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات