افزایش چشم گیر جمعیت جانوری درمنطقه حفاظت شده کوه جوپار در سال ۱۳۹۷.. دکتر جزینی زاده :تاکید بر نظارت مستمرمناطق تحت مدیریت موجب شکوفایی و افزایش گونه های حیات وحش در این مناطق است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات