بازدید فرهنگیان و دانش آموزان فومنی از مرکز آموزشی و پرنده نگری پناهگاه حیات وحش سلکه

۴۰ نفر از فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان فومن برای آشنایی و آموزشهای زیست محیطی در رابطه با شناخت و حفاظت از تالاب بین المللی انزلی از مزکر آموزشی و پرنده نگری پناهگاه حیات وحش سلکه شهرستان صومعه سرا بازدید کردند .
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان در این برنامه آموزشی و بازدید علمی برای فرهنگیان و دانش آموزان فومنی که با برنامه ریزی و هماهنگی اداره آموزش و پرورش و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن ودر تدوام اجرای برنامه های آموزشی تفاهم نامه آموزشهای زیست محیطی بین سازمانی و با حضور  روشنی کارشناس آموزش اداره کل محیط زیست؛ سعدی رئیس اداره محیط زیست فومن ؛ علیزاده معاون آموزشی ؛ صادقی معاون پرورشی آموزش و پروش فومن و ۴۰ نفر از دبیران و دانش آموزان فومنی برگزار گردید ابتدا آقای مهندس روشنی و  تقی پور موارد آموزشی بسیار مفید و لازمی را در رابطه با شناخت تالاب انزلی و توانمندیها و تهدیدات زیست محیطی آن در محل مرکز آموزشی ارائه دادند سپس این گروه ضمن استفاده از بیوتوپ و دور بین تلسکوپی از پرندگان داخل سایت پناهگاه حیات وحش سلکه بازدید نمودند .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات